ANBI Status

Gegevens betreffende ANBI:

De gemeente is voor haar activiteiten financieel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van haar leden en vrienden. Deze bijdragen zijn nodig om de activiteiten van de gemeente, het diaconaat, het zendingswerk, maar ook het salaris van de voorganger, de huur van het gebouw en andere kosten te betalen.

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN NL60 RABO 0132 7377 52 t.n.v. Baptistengemeente Siloam Ede.

ANBI

Omdat Baptistengemeente Siloam Ede door de belastingdienst wordt erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) mogen giften aan de gemeente als aftrekpost worden opgevoerd bij de aangifte van Inkomstenbelasting. Dat geeft, afhankelijk van uw inkomen, een aanzienlijk fiscaal voordeel. Om als ANBI te worden erkend moet de belastingdienst een beschikking afgeven, met een bijbehorend fiscaal nummer. Baptistengemeente Siloam Ede heeft geen eigen beschikking, maar valt onder een groepsbeschikking die is afgegeven aan de Unie van Baptistengemeenten Nederland, gevestigd te Veenendaal. Het fiscaal nummer van de groepsbeschikking is 812 696 645.

U hoeft dit nummer op uw belastingformulier niet in te vullen. Alleen in het geval de belastingdienst hier vragen over gaat stellen dan kunt u bovenstaande informatie doorgeven.

NB: Deze fiscale vrijstelling geldt alleen voor giften aan de gemeente. Als u via de gemeente giften geeft aan instellingen of personen die geen ANBI-erkenning hebben, dan zijn die giften niet fiscaal aftrekbaar.

ANBI-Publicatieplicht

Als ANBI en als kerkelijke instelling heeft de Baptistengemeente een publicatieplicht om haar donateurs en / of begunstigers inzicht te geven op haar functioneren. Met   de link:   http://www.siloam-ede.nl/wp-content/uploads/Jaarrekening-2019-2020-Balans-Baptistengemeente-Siloam-Ede.pdf     alsmede met de link  http://www.siloam-ede.nl/wp-content/uploads/Jaarrekening-2019-2020-WV-rekening-Baptistengemeente-Siloam-Ede.pdf    en de link  Begroting Siloam 2021-2022 – (01-09-2021 tm 31-08-2022)     voldoen wij graag aan deze plicht.

Tevens de link naar het meest recente jaarverslag    Jaarverslag 2019-2020     en meest recente  jaarplan Siloam Jaarplan 2020-2021