Kinderwerk 0-12 jaar

Coördinatie kinderwerk 0-12 jaar:  (kinderwerk@siloam-ede.nl)

Met het kinderwerk in Baptistengemeente Siloam willen wij er aan bijdragen dat kinderen zich thuis voelen in de gemeente, meer over God mogen leren en een goede tijd hebben met elkaar.
We vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom en veilig voelen, zodat er ruimte ontstaat waarin ze naar God toe leren groeien.

Kort voor en tijdens de erediensten is er opvang voor de kinderen van 0 – 4 jaar in verschillende groepen:

de Ark: 0-2 1/2 jaar

de Poort 21/2-4 jaar

De kleintjes worden na de dienst door hun ouders opgehaald.

Daarnaast worden er gelijktijdig met de erediensten kinderdiensten gehouden voor vier leeftijdsgroepen:

De Schaapskooi: groep 1 en 2 van de basisschool
De Regenboog: groep 3 en 4 van de basisschool (momenteel samen met de Spoorzoekers)
De Spoorzoekers: groep 5 en 6 van de basisschool
De Schatgravers: groep 7 en 8 van de basisschool

De kinderen gaan eerst met hun ouders mee naar de eredienst, na het kindermoment verzamelen de kinderen zich per groep in de hal en gaan ze met de kinderdienstleiding mee naar hun eigen ruimten. Alle kinderen komen aan het einde van de dienst weer terug in de dienst voor de zegen. De Schatgravers zijn 1x per maand in de eredienst om alvast te wennen aan de dienst zodat de overgang naar de brugklas wat makkelijker verloopt!