Kringen

Kringen Siloam 

Het nieuwe kringseizoen is inmiddels begonnen.

Hier enkele gedachten om iedereen aan te moedigen om – voor zover mogelijk – met een kring mee te gaan draaien.

Waarom eten we regelmatig? Om gezond te blijven, om genoeg kracht te hebben voor ons dagelijks leven en werken en om te groeien naar volwassenheid.   Waarom hebben we regelmatig geestelijk voedsel nodig? Om geestelijk gezond te blijven, om genoeg geestelijke kracht te hebben voor ons dagelijks leven en werken tot eer van God en om te groeien naar geestelijke volwassenheid.

Natuurlijk kunnen we thuis, alleen, de Bijbel lezen en ons geestelijk voeden. Dat is goed en nodig. Maar we zijn ook als gemeente, als ” Siloam familie” aan elkaar gegeven om met elkaar op te trekken. Om kennis van God met elkaar te delen, om elkaar ruggesteun in de geestelijke strijd te geven, om elkaar te bemoedigen, elkaar aan te moedigen, voor elkaar te bidden, met elkaar mee te leven, ..………

Is dat altijd gemakkelijk, met elkaar optrekken? Nee. Maar zoals een spreuk zo mooi zegt: “Als ik van je verschil, schaad ik je niet, maar verrijk ik je”. Samen kunnen we meer van God ontdekken dan alleen (Ef. 3:18). Samen op kring zitten maakt ook dat je anderen (beter) kunt leren kennen.

In principe wordt ieder lid of vaste bezoeker ingedeeld in een wijk (naar postcode) en als vanzelfsprekend, maar niet verplicht, verwacht op de wijkkring. Dat is echter geen wet, want iedereen is -in overleg- ook vrij om de kring van zijn voorkeur te bezoeken.

Wat gaat u (verder) doen dit seizoen? Er is genoeg keuze. Doe er uw voordeel mee. Er is nog plaats!

Werkgroep Toerusting
e-mail:   toerusting@siloam-ede.nl

“Moge genade en vrede u vermenigvuldigd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heer” 2 Pe 1:2