Onze gemeente

Wie is Baptistengemeente Siloam?

De naam

De Baptistengemeente Siloam bestaat vanaf het jaar 2000. En is een deelgemeente van Baptistengemeente ‘Op Doortocht’. Aanvankelijk kwam de gemeente samen in gebouw ‘De Kei’ . En was haar naam daaraan ontleend. Tegenwoordig komt de gemeente samen in de aula van de Christelijke Hogeschool Ede (adres: Oude Kerkweg 100. Ingang: via Hoofdingang) en heet de gemeente: ‘Siloam’.  In deze naam gaat het om de vijver in Jeruzalem die voor de watervoorziening van de stad enorm belangrijk was. De oorspronkelijke bron van het water lag buiten de stad, maar via een ingenieuze tunnel, in de tijd van koning Hizkia aangelegd, werd het water ondergronds naar de stad geleid. Waarschijnlijk zijn mensen in het water van de Siloamvijver gedoopt en schepte men ook water uit deze vijver voor het Loofhuttenfeest (zie Joh. 7:37-39)

 

Onze missie en visie’

 

Identiteit in Christus

Door het geloof in Jezus Christus kregen we definitief een nieuwe identiteit: dood voor de zonde en levend voor God. Dat is alleen genade: onverdiende gunst.

 

Jezus volgen

Wij willen Jezus Christus navolgen en Hij wil ons zo van binnenuit veranderen naar Zijn beeld.

 

Elkaar dienen

In Christus zijn wij één en verheerlijken we Hem door Zijn naam groot te maken en elkaar lief te hebben en te dienen. In de gemeente, het ‘huisgezin van God’ is voor iedereen plaats en ruimte, en iedereen is nodig.

 

Het evangelie delen

Wij willen de schat die wij ontdekt hebben: Gods liefde voor verloren mensen, in woord en daad delen met de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg.

 

Visie

  • Als je een keuze voor God hebt gemaakt en Hem als zijn Heiland wil volgen, ben je deel van het lichaam van Christus.
  • Vanuit de rust van het volbrachte werk van Jezus Christus vormen we als Baptistengemeente Siloam een ontspannen en open gemeenschap. Dat betekent ook eenvoud: we vragen ons af wat nodig is, maken keuzes en houden rekening met wat we aankunnen.
  • We verlangen naar geestelijke groei, gebed en onderwijs zijn daarom belangrijke speerpunten.
  • We investeren in wijkkringen omdat die de basis zijn voor onze onderlinge zorg en het geloofsleven.
  • Iedereen hoort erbij in het huisgezin van God en in Christus zijn we met elkaar verbonden.
  • We ontmoeten de Heer en elkaar in aansprekende diensten waar de bijbel opengaat en we God enthousiast loven en prijzen.
  • Ons leiderschap is dienend en gericht op het inschakelen van ieder naar vermogen en gaven.
  • We willen het evangelie actief delen, dichtbij en ver weg, en zo meewerken aan de bouw van Gods koninkrijk.

 

Samen Jezus laten zien

Ons verlangen is dat het vrij zijn in Jezus Christus steeds meer zichtbaar wordt in ons leven.

In Siloam kom je thuis en proef je de liefde van de Heer.