Overdenkingen

9 december 2018

De weg naar de vrede

De weg naar de vrede

Br Sussenbach legt uit dat pogingen tot vrede, de “Road to Peace” zoals wij we die ons als mens voorstellen, gedoemd is te mislukken. De enige weg is hetgeen in Jesaja en de envangelien staat. Er is geen vrede zonder de gestorven Messias. Hij zal onze voeten richten op de weg naar de vrede.

2 december 2018

Het Mozes evangelie

Het Mozes evangelie

De laatste plaag van “Egypte”. Er zijn er velen die dit ontbegrijpelijk vinden van God. Br Bart van Roest laat echter zien dat deze gebeurtenis een getuigenis van Gods liefde is. Dat er een offer/straf nodig is vinden wij, ook in onze aardse maatschappij, logisch. Straffen zijn er om mensen in het gareel te houden of om genoegdoening voor slachtoffers, afschrikkend effect etc. Zolang het van onze overheden is, vinden we dat normaal, als het van God komt begrijpen we dat soms niet.
Er was nu eenmaal een offer nodig, of een eerstgeborene of anders een volmaakt bokje/lammetje. God zorgde er consequent voor, zonder te kijken naar afkomst, rijkdom, mate van geloof dat de keuze van de mens gerespecteerd werd………………..

25 november 2018

Dienen van God als tiener

Dienen van God als tiener

In deze tienerdienst laat br Cees Fraanje onder andere zien dat wij, net als Daniel destijds, geen enkele invloed hebben op veel dingen om ons heen. Zo had Daniel bijvoorbeeld geen invloed op de dwang waar onder hij meegenomen was, geen invloed op de boeken die hij moest lezen en leren. Wel had hij invloed op het eten dat hij at. Br Cees Fraanje roept ons op om dat te doen wat wij wel kunnen. Als we dat doen, dan zullen we net als Daniel beloond worden.

11 november 2018

Het koninkrijk en de zending

Het koninkrijk en de zending

In deze zendingsdienst laat onze missionair werker Marcus Spronk zien dat en waarom het gaat om het koninkrijk. Het koninkrijk wordt 106 maal genoemd in het NT terwijl “de kerk” maar 2 of 3 keer genoemd wordt. Dat alleen geeft al te denken.
Marcus laat zien dat ons doel is om dit koninkrijk te verspreiden maar we moeten ons niet beperken tot alleen maar het koninkrijk…….

4 november 2018

Een bekend verhaal opnieuw lezen/vertellen

Een bekend verhaal opnieuw lezen/vertellen

De uitnodigende titel spreekt voor zich. Om deze goed te doorgronden daag ik u uit deze preek van Br Thomas Govaers te beluisteren.

28 oktober 2018

Preek van 28-10-2018 is helaas niet beschikbaar (onze excuses)

Preek van 28-10-2018 is helaas niet beschikbaar (onze excuses)

De Filistijnen kwamen destijds jaarlijks de oogst stelen bij de hen omringende landen op de voor die volken cruciale momenten. Die Filistijnen staan voor het kwaad en afgoden die ons op onze eigen cruciale momenten aanvallen. Br E. Poppe legt uit dat je je daar niet door moet laten ontmoedigen; dat hoort er immers gewoon bij.
E. Poppe laat met een persoonlijk verhaal zien wat onze afgoden zijn en hoe/waarom je die moet verbranden

21 oktober 2018

Ik zal er zijn

Ik zal er zijn

Preek in het licht van ons jaarthema “uw koninkrijk kome”.
Heel vaak denken mensen dat God er niet is en dat het koninkrijk niet zichtbaar is. Br Bart van Roest legt uit dat God geeft van begin af aan aangeeft dat Hij er is dat Hij er zal zijn.

14 oktober 2018

David

David

Br Hans Sikkema schetst in een vlot betoog een helder beeld van David en geeft daarbij aan wat dat voor ons betekent. David was natuurlijk met al zijn misstappen verre van ideaal. Maar in alles wat hij doet, betrekt hij God wel. David was een mens naar God’s hart.
Br Hans Sikkema legt uit dat God ons, net als David, roept op de plek waar we nu en hier zijn.

30 september 2018

Tekenen van het Koninkrijk

Tekenen van het Koninkrijk

Br Erik van Duyl laat zien dat het Koninkrijk al in Daniel voorzien is. Als antwoord richting de Farizeers zei Jezus dat het Koninkrijk zich niet laat aanwijzen maar dat het wel binnen bereik ligt.
In dit verband gaat br van Duyl in op de tekenen van de tijd zoals die staan beschreven in de bijbel en nu al te zien zijn. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat steeds meer mensen zonder God denken te kunnen leven, de kloof tussen arm en rijk die steeds groter wordt en het feit dat het Joodse volk sinds 2000 jaar weer een eigen staat heeft.
Van Duyl geeft aan wat je moet doen om al een stuk “voorpret” van het Koninkrijk. Als God je straks “face to face”wil zien dan ga je je nu toch niet verstoppen?

16 september 2018

Preek 16 september

Page 1 of 29