Overdenkingen

13 januari 2019

Waar maak je je druk om?

Waar maak je je druk om?

We maken ons zorgen om dingen in ons leven helemaal in beslag gaan nemen. Jezus wijst er op dat je juist zorgen en angsten krijgt als je je richt op die dingen die er niet toe doen. Als je je richt op wat er wel toe doet, leer je daar mee om te gaan.
Zorgen maken is onnodig, ongepast en zinloos.

6 januari 2019

De strijd om ons denken (leugen versus de waarheid)

De strijd om ons denken (leugen versus de waarheid)

Br Arjan Baan legt uit dat de tegenstander van God ons denken probeert te infiltreren. Satan kan geen gedachten lezen maar kan wel ons denken beïnvloeden. In ons denken zitten daarom vaak leugens. Gods woord maakt echter vrij, geeft ons inzicht over deze leugens

30 december 2018

Zegenen

Zegenen

In nood roepen veel mensen God aan. Je voelt natuurlijk aan dat het beter is om dat dan maar gelijk te doen. Laten we knielen, de zegen ontvangen en in Gods hand zijn.
Laat dit de wens en zegen zijn voor 2019

23 december 2018

Hoorn des Heils; Ik geef vergeving

Hoorn des Heils; Ik geef vergeving

Br P Passchier gaat in op het verhaal van Zacharias en de betekenis van de (in de oude vertaling) hoorn de heils. Deze hoor had, net als adelaars en leeuwen een symbolische betekenis. De hoorn staat symbool voor macht, kracht , hoop en verwachting.

9 december 2018

De weg naar de vrede

De weg naar de vrede

Br Sussenbach legt uit dat pogingen tot vrede, de “Road to Peace” zoals wij we die ons als mens voorstellen, gedoemd is te mislukken. De enige weg is hetgeen in Jesaja en de envangelien staat. Er is geen vrede zonder de gestorven Messias. Hij zal onze voeten richten op de weg naar de vrede.

2 december 2018

Het Mozes evangelie

Het Mozes evangelie

De laatste plaag van “Egypte”. Er zijn er velen die dit ontbegrijpelijk vinden van God. Br Bart van Roest laat echter zien dat deze gebeurtenis een getuigenis van Gods liefde is. Dat er een offer/straf nodig is vinden wij, ook in onze aardse maatschappij, logisch. Straffen zijn er om mensen in het gareel te houden of om genoegdoening voor slachtoffers, afschrikkend effect etc. Zolang het van onze overheden is, vinden we dat normaal, als het van God komt begrijpen we dat soms niet.
Er was nu eenmaal een offer nodig, of een eerstgeborene of anders een volmaakt bokje/lammetje. God zorgde er consequent voor, zonder te kijken naar afkomst, rijkdom, mate van geloof dat de keuze van de mens gerespecteerd werd………………..

25 november 2018

Dienen van God als tiener

Dienen van God als tiener

In deze tienerdienst laat br Cees Fraanje onder andere zien dat wij, net als Daniel destijds, geen enkele invloed hebben op veel dingen om ons heen. Zo had Daniel bijvoorbeeld geen invloed op de dwang waar onder hij meegenomen was, geen invloed op de boeken die hij moest lezen en leren. Wel had hij invloed op het eten dat hij at. Br Cees Fraanje roept ons op om dat te doen wat wij wel kunnen. Als we dat doen, dan zullen we net als Daniel beloond worden.

11 november 2018

Het koninkrijk en de zending

Het koninkrijk en de zending

In deze zendingsdienst laat onze missionair werker Marcus Spronk zien dat en waarom het gaat om het koninkrijk. Het koninkrijk wordt 106 maal genoemd in het NT terwijl “de kerk” maar 2 of 3 keer genoemd wordt. Dat alleen geeft al te denken.
Marcus laat zien dat ons doel is om dit koninkrijk te verspreiden maar we moeten ons niet beperken tot alleen maar het koninkrijk…….

4 november 2018

Een bekend verhaal opnieuw lezen/vertellen

Een bekend verhaal opnieuw lezen/vertellen

De uitnodigende titel spreekt voor zich. Om deze goed te doorgronden daag ik u uit deze preek van Br Thomas Govaers te beluisteren.

28 oktober 2018

Preek van 28-10-2018 is helaas niet beschikbaar (onze excuses)

Preek van 28-10-2018 is helaas niet beschikbaar (onze excuses)

De Filistijnen kwamen destijds jaarlijks de oogst stelen bij de hen omringende landen op de voor die volken cruciale momenten. Die Filistijnen staan voor het kwaad en afgoden die ons op onze eigen cruciale momenten aanvallen. Br E. Poppe legt uit dat je je daar niet door moet laten ontmoedigen; dat hoort er immers gewoon bij.
E. Poppe laat met een persoonlijk verhaal zien wat onze afgoden zijn en hoe/waarom je die moet verbranden

Page 3 of 32