Overdenkingen

8 september 2019

Volharding en continuiteit van de gemeente

Volharding en continuiteit van de gemeente

De “vacature” die Judas achterliet werd opgevuld. Waarom niet met zijn 11-en verder? Een goede vraag.
Br Abbink gaat hier op in en legt uit dat dit alles te maken heeft met volharding en continuiteit van de gemeente

25 augustus 2019

Eén ding dat je nooit mag vergeten

Eén ding dat je nooit mag vergeten

Br Henk de Ruiter neemt ons mee in het boek Joshua. Hij legt uit dat Joshua en Jezus dezelfde naam zijn. Er zijn veel parallellen.
De Ruiter geeft mee dat het allerbelangrijkste dat je moet weten, is dat als je ooit in nood komt en niet meer weet wat je moet dan, dat je dan om Jezus roept. Hij zal dan komen. En passant wordt aan de “wetenschappers onder ons” de nodige “bewijsvoering” geleverd. Overigens ook voor de “niet-wetenschappers” een duidelijk verhaal.

22 juli 2019

Excuses: in de vakantieperiode zijn de preken niet beschikbaar

21 juli 2019

Obstakels in ons geloofsleven

Obstakels in ons geloofsleven

Op vlotte manier legt br Cees van Breugel uit hoe die ijzeren strijdwagens een laatste obstakel waren voor Juda. Jammer, zo’n laatste obstakel. Begrijpelijk ook, want zo’n ijzeren strijdwagen was echt een obstakel. een ijzeren strijdwagen stond gelijk aan een tank in deze tijd. (Egypte had er 600). Begrijpelijk dat Juda dat laatste obstakel liet zitten. Dat hij dat liet zitten, bleek later zijn ondergang te worden.
Juda vergat daarbij drie cruciale dingen. Hij vergat de geschiedenis, hij vergat de woorden van de profeet Jozua, hij vergat de beloften van God. Wij worden uitgedaagd na te denken over onze obstakels en br vab Breugel geeft ons pratische handvatten om hiermee om te gaan. Wij hebben de strijd zeker toch niet opgegeven? Of hebben wij dat, net als Juda toen, wel?
Een mooie preek, ook om nog eens opnieuw te bestuderen.

9 juni 2019

Kracht in zwakheid

Kracht in zwakheid

De brief aan de Romeinen is het komplete evangelie in een notendop. Mensen als Augustinus en Luther zijn daardoor beinvloed. In Romeinen staat de kern van het evangelie. Het evangelie is goed nieuws! Mensen trekken zich terug maar God blijft contact zoeken.
Als je vraagt om de Heilige Geest krijg je deze ook. Kijk maar naar de apostelen. Het enige dat de apostelen deden is leunen op het werk van de Heilige Geest

2 juni 2019

Hemelvaart: voorbereiding op Pinksteren

In deze preek legt br Hans vd Stolpe uit dat Hemelvaart een voorbereiding is op Pinksteren. Pas als we gedoopt zijn in de Heilige Geest zijn we klaar voor ons werk.

26 mei 2019

Vasthouden aan je geloof; ofwel geloven in veranderende tijden

Vasthouden aan je geloof; ofwel geloven in veranderende tijden

Maria was de destijds de eerste tegen wie Jezus sprak na zijn opstanding. Maria was in staat van ongeloof en moest daarmee omgaan in veranderende tijden. Met de discipelen gebeurde hetzelfde. Mattheus 28 staat dat enkelen nog steeds twijfelden, ondanks het feit dat ze Jezus kort daarvoor al een paar keer hebben meegemaakt. Bizar! Na de opstanding was de manier van geloven wezenlijk anders geworden. Daar moet je wel mee om kunnen gaan. Maar zijn wij niet soms net zo als die twijfelende discipelen? Twijfelen wij nooit? Juist in de kerk? Br Abrahamse pleit ervoor dat wij in de kerk meer ruimte moeten geven voor vragen en voor ongeloof.

19 mei 2019

De tong en je werken, zegen of vloek?

De tong en je werken, zegen of vloek?

Broeder K Wisserhof neemt je in zijn preek met pakkende voorbeelden mee in de gedachten van Jakobus. De tekst is alleen hoofdstuk 3 maar feitelijk gaat het over de hele brief. Woorden hebben kracht. Die kracht kan positief en negatief uitvallen. Als je in staat bent je tong te beheersen dan ben je volmaakt; immers dan kun je je hele lichaam in toom houden. Jakobus is niet onder de indruk van uiterlijke kenmerken. Het gaat om je werken. De duistere wereld van nu heeft immers een lichtende voorbeelden nodig. Let op: een lange preek, maar zeker de moeite waard. En ook wel om twee keer te beluisteren………..

12 mei 2019

De smalle en de brede weg

De smalle en de brede weg

Deze preek gaat over het laatste stuk van serie preken over de bergrede. Br Albrecht Boerrigter gaat in op het bekende verhaal van de brede en de smalle weg maar werpt er wel weer een nieuw licht op. De vraag is wie op de brede en wie op de smalle weg zitten. Wij denken allemaal dat we op die smalle weg zitten maar Jezus waarschuwt daar juist tegen. Velen die op de brede weg zitten, denken van zichzelf dat zij op de juiste weg zijn. Om te wegen of je op de juiste weg zit geeft Jezus de toetssteen in vers 21. Lees maar!. Het gaat dus niet om het geloof alleen maar het gaat er om dat je de wil van God doet.
(door een geluidprobleem staat de eerste minuut van de preek er niet op, onze excuses daarvoor)

5 mei 2019

Het grote verhaal van God

Het grote verhaal van God

Wij zijn een beelddrager van God, bedoeld om God te weerspiegelen. Adam en Eva werden uit de tuin waar God regeerde gezet en verbannen naar elders waar God niet regeerde. Via Abraham/Israel worden alle volken op aarde gezegend. Jezus stierf niet aan het kruis als straf van God maar om de zonde te veroordelen zodat het kwaad geen koning meer kan zijn over ons leven. Het virus van het kwaad is hiermee definitief overwonnen. De dood van Jezus is de plek waar de dood definitief is overwonnen waardoor God weer zichtbaar kan zijn.

Page 3 of 33