Overdenkingen

14 april 2019

De betekenis van de kruisiging.

De betekenis van de kruisiging.

Laatst was Joran van Klaveren (ex PVV-er die zich bekeerde tot de islam) in het nieuws. JvK is christelijk opgevoed maar haakte af omdat hij niet kon bevatten waarom er nu eerst een kruisiging moest plaatsvinden voor vergeving mogelijk is. In deze dienst legt br Henk de Ruiter via teksten uit Lucus 24 en Genesis 3, uit wat de kruisiging betekent en waarom dat nodig is. Hij legt het op zo’n manier uit dat je het anderen ook kan uitleggen. In Genesis staat dat al voorspelt dat Satan in onze hiel (nageslacht van Eva) zal bijten. Dat is pijnlijk, erg pijnlijk maar niet fataal. Als tegenantwoord staat in dat zelfde vers dat wij op onze beurt de kop van satan verbrijzelen. Jezus is ons in al deze aspecten, welbewust en zonder tegenstribbelen voorgegaan op de weg die God voor ogen heeft. Maar Luistert zelf maar.

31 maart 2019

De keuze tussen de twee koninkrijken

De keuze tussen de twee koninkrijken

Mattheus 6 spreekt over twee koninkrijken. Br Spronk stelt de vraag wat jouw keuze is vandaag. Niet die van “toen”. Bij alles dat je doet moet je je afvragen waarvoor je dat doet. Br Spronk wijst op de polarisatie die Jezus aangeeft als hij zegt dat je al het andere moet “haten” . God i waar het om gaat, dan is er een tijd niets en dan de rest.

24 maart 2019

De macht van de zonde

De macht van de zonde

Op vlotte wijze loodst br Cees Fraanje je door Romeinen 5 en 6 waarbij hij uitlegt dat de zondemacht een sluw gebeuren is. Iedere zonde wordt beloond maar uiteindelijk wordt het je dood.
WIe in Christus is, is echter niet in die zondemacht. Als de zonde bij je aanklopt, denk dan aan Jezus en wat het Hem gekost heeft om je daarvan vrij te kopen.

17 maart 2019

Alles is van de Heer

Alles is van de Heer

Alles wat je “hebt” zou je in de handen van de Heer moeten leggen. Dat is ongeveer de samenvatting van de preek. Op mooie wijze legt cr Cees van Breugel uit dat alles al van Jezus is. Hij gebruikt daarbij mooie voorbeelden. Matheus (als ex-tollenaar) weet natuurlijk ook goed waar hij het over heeft.

10 maart 2019

Jongeren zijn de kerk van de toekomst?

Jongeren zijn de kerk van de toekomst?

In deze 15+dienst laat br Martin Edens zien dat de jongeren helemaal niet de kerk van de toekomst zijn. De jongeren zijn immers de kerk van NU!. Verder legt Martin Edens uit dat we ons niet hoeven te schamen voor het evangelie (Romeinen 1:16)

3 maart 2019

wel of geen oordeel over ons?

wel of geen oordeel over ons?

Br Yme Horjus gaat in op de verschillen tussen de baptisten en de (kort door de bocht) “behoudender” visie over het oordeel dat over ons komt. Br Horjus laat zien dat we wel degelijk rekening moeten houden met een oordeel in tegenstelling tot wat veel “Baptisten” verondertstellen op grond van Johannes 5-24

17 februari 2019

Ontzag voor God

Ontzag voor God

Psalm 95 is een oproep om God te eren omdat Hij machtig is.
Zonder God zijn wij reddeloos. Hebben wij nog ontzag voor God? Verhard uw hart niet. Vertrouw op God in alles

3 februari 2019

Bergrede, het gaat om je innerlijke

Bergrede, het gaat om je innerlijke

Veel gezegd: het gaat niet om de buitenkant maar om de binnenkant. Zo is het ook met wat er in de bergrede staat: het is niet genoeg als “Gij alleen maar niet moordt” Dat je geen moord mag plegen is helder maar die moord is de vrucht van iets innerlijks. Dat innerlijk is waar het om gaat. Het innerlijke daarachter is “haat”; dat mag dus ook niet. Je moet je eerst “verzoenen” voordat je wat anders doet

20 januari 2019

Het licht en de duisternis

Het licht en de duisternis

Johannes 1 en Genesis 1 lijken erg veel op elkaar. Br Romijn gaat hier op in en legt hiermee uit dat feitelijk alles draait om Jezus.

13 januari 2019

Waar maak je je druk om?

Waar maak je je druk om?

We maken ons zorgen om dingen in ons leven helemaal in beslag gaan nemen. Jezus wijst er op dat je juist zorgen en angsten krijgt als je je richt op die dingen die er niet toe doen. Als je je richt op wat er wel toe doet, leer je daar mee om te gaan.
Zorgen maken is onnodig, ongepast en zinloos.

Page 4 of 33