Overdenkingen

21 oktober 2018

Ik zal er zijn

Ik zal er zijn

Preek in het licht van ons jaarthema “uw koninkrijk kome”.
Heel vaak denken mensen dat God er niet is en dat het koninkrijk niet zichtbaar is. Br Bart van Roest legt uit dat God geeft van begin af aan aangeeft dat Hij er is dat Hij er zal zijn.

14 oktober 2018

David

David

Br Hans Sikkema schetst in een vlot betoog een helder beeld van David en geeft daarbij aan wat dat voor ons betekent. David was natuurlijk met al zijn misstappen verre van ideaal. Maar in alles wat hij doet, betrekt hij God wel. David was een mens naar God’s hart.
Br Hans Sikkema legt uit dat God ons, net als David, roept op de plek waar we nu en hier zijn.

30 september 2018

Tekenen van het Koninkrijk

Tekenen van het Koninkrijk

Br Erik van Duyl laat zien dat het Koninkrijk al in Daniel voorzien is. Als antwoord richting de Farizeers zei Jezus dat het Koninkrijk zich niet laat aanwijzen maar dat het wel binnen bereik ligt.
In dit verband gaat br van Duyl in op de tekenen van de tijd zoals die staan beschreven in de bijbel en nu al te zien zijn. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat steeds meer mensen zonder God denken te kunnen leven, de kloof tussen arm en rijk die steeds groter wordt en het feit dat het Joodse volk sinds 2000 jaar weer een eigen staat heeft.
Van Duyl geeft aan wat je moet doen om al een stuk “voorpret” van het Koninkrijk. Als God je straks “face to face”wil zien dan ga je je nu toch niet verstoppen?

16 september 2018

Preek 16 september

10 juni 2018

Geloof en je daden

Geloof en je daden

Je wordt rechtvaardig verklaard door je daden. Een geloof zonder daden is dood. Geloof alleen zegt helemaal niets. De demonen geloven immers ook. Br Bart van Roest belicht dit aspect van verschillende kanten. Alleen maar handelen is bijvoorbeeld ook niet goed. Vrucht dragen laat zien wat er van binnen leeft.
(opm: dit bestand bevat iets meer dan alleen de preek. Een getuigenis vanuit de doopdienst is hier bewust op gehouden)

3 juni 2018

Gemaakt om te maken

Gemaakt om te maken

De titel van de preek zegt al genoeg. In een mooi en rustig betoog legt br Thomas Gevaers uit dat wij zijn gemaakt om te maken.

27 mei 2018

Bezit

Bezit

Alles is van God en daarom delen wij alles. De tekst in “Jacobus” is gemakkelijk te misbruiken om mensen een schuldgevoel aan te praten maar er is ook goed nieuws.
Bezit is niet erg; hebzucht wel. Geldzucht is volgens Timotheus zelfs de wortel van alle kwaad. Br Bart van Roest legt dit op een goede manier uit.

13 mei 2018

Moralisme versus sexualiteit

Moralisme versus sexualiteit

Br Bart van Roest gaat in op beladen vragen over sexualiteit en porno. De alledaagse vragen over sexualiteit. Alles wat God gemaakt heeft is goed. Maar als je de gegeven dingen (sex/geld) boven God gaat stellen is dat niet meer goed.
Moralisme is niet meer haalbaar; heiligheid in sexualiteit wel.
In Hooglied staat het mooi beschreven “Wek de liefde niet op. Laat haar niet ontwaken voordat zij het wil.”

6 mei 2018

De Zip van 71

De Zip van 71

De cryptische omschrijving van de titel van deze preek wordt uitgelegd in de preek zelf. Een samenvatting is lastig en schiet te kort; zeker in dit geval is het beter de hele preek te luisteren.
Een Engels spreker zei ooit dat er een balans moet zijn tussen Zups en Zips. Zups zijn zeer uitputtende personen. Die zijn er en mogen er zijn. Misschien zijn wij voor God wel allemaal Zups. Zips zijn zeer inspirerende personen. Iedereen mag er zijn, met elk lek en gebrek. Iedereen is gewenst. Ook al verlaten je vader en moeder je, dan ben je nog gewenst door God.
Dien God met de veerkracht als de Zip van 71 en wees een voorbeeld voor de andere generaties.

29 april 2018

Schelden doet geen pijn? Weest bedacht met wat je zegt!

Schelden doet geen pijn? Weest bedacht met wat je zegt!

In deze preek vertelt Br Bart van Roest over zijn basisschooltijd. In zijn klas werd veel gepest. Herkenbaar bij velen. Herkenbaar zijn ook die goedbedoelde adviezen “schelden doet geen pijn”. Volgens Jacobus hebben woorden kracht. Woorden hebben de macht over leven en dood.
Br Bart van Roest vertelt over de rabbijn die bij iedere deur ’s avonds een blaadje neer liet leggen. De volgende ochtend moesten deze worden opgehaald maar de meesten waren natuurlijk al weg. Zo is het met woorden ook. Woorden die eenmaal zijn uitgesproken kun je niet terugnemen. Weest daarom bedachtzaam met wat je zegt (of mailt e.d.) en spreek daarom “woorden van leven”.

Page 4 of 32