Overdenkingen

Zondagse dienst
10 juni 2018

Geloof en je daden

Geloof en je daden

Je wordt rechtvaardig verklaard door je daden. Een geloof zonder daden is dood. Geloof alleen zegt helemaal niets. De demonen geloven immers ook. Br Bart van Roest belicht dit aspect van verschillende kanten. Alleen maar handelen is bijvoorbeeld ook niet goed. Vrucht dragen laat zien wat er van binnen leeft.
(opm: dit bestand bevat iets meer dan alleen de preek. Een getuigenis vanuit de doopdienst is hier bewust op gehouden)

3 juni 2018

Gemaakt om te maken

Gemaakt om te maken

De titel van de preek zegt al genoeg. In een mooi en rustig betoog legt br Thomas Gevaers uit dat wij zijn gemaakt om te maken.

27 mei 2018

Bezit

Bezit

Alles is van God en daarom delen wij alles. De tekst in “Jacobus” is gemakkelijk te misbruiken om mensen een schuldgevoel aan te praten maar er is ook goed nieuws.
Bezit is niet erg; hebzucht wel. Geldzucht is volgens Timotheus zelfs de wortel van alle kwaad. Br Bart van Roest legt dit op een goede manier uit.

13 mei 2018

Moralisme versus sexualiteit

Moralisme versus sexualiteit

Br Bart van Roest gaat in op beladen vragen over sexualiteit en porno. De alledaagse vragen over sexualiteit. Alles wat God gemaakt heeft is goed. Maar als je de gegeven dingen (sex/geld) boven God gaat stellen is dat niet meer goed.
Moralisme is niet meer haalbaar; heiligheid in sexualiteit wel.
In Hooglied staat het mooi beschreven “Wek de liefde niet op. Laat haar niet ontwaken voordat zij het wil.”

6 mei 2018

De Zip van 71

De Zip van 71

De cryptische omschrijving van de titel van deze preek wordt uitgelegd in de preek zelf. Een samenvatting is lastig en schiet te kort; zeker in dit geval is het beter de hele preek te luisteren.
Een Engels spreker zei ooit dat er een balans moet zijn tussen Zups en Zips. Zups zijn zeer uitputtende personen. Die zijn er en mogen er zijn. Misschien zijn wij voor God wel allemaal Zups. Zips zijn zeer inspirerende personen. Iedereen mag er zijn, met elk lek en gebrek. Iedereen is gewenst. Ook al verlaten je vader en moeder je, dan ben je nog gewenst door God.
Dien God met de veerkracht als de Zip van 71 en wees een voorbeeld voor de andere generaties.

29 april 2018

Schelden doet geen pijn? Weest bedacht met wat je zegt!

Schelden doet geen pijn? Weest bedacht met wat je zegt!

In deze preek vertelt Br Bart van Roest over zijn basisschooltijd. In zijn klas werd veel gepest. Herkenbaar bij velen. Herkenbaar zijn ook die goedbedoelde adviezen “schelden doet geen pijn”. Volgens Jacobus hebben woorden kracht. Woorden hebben de macht over leven en dood.
Br Bart van Roest vertelt over de rabbijn die bij iedere deur ‘s avonds een blaadje neer liet leggen. De volgende ochtend moesten deze worden opgehaald maar de meesten waren natuurlijk al weg. Zo is het met woorden ook. Woorden die eenmaal zijn uitgesproken kun je niet terugnemen. Weest daarom bedachtzaam met wat je zegt (of mailt e.d.) en spreek daarom “woorden van leven”.

22 april 2018

Visualiseren en imiteren

Visualiseren en imiteren

Br Hans Sikkema daagt ons uit te visualiseren hoe wij het aan zouden pakken als wij voor 3 jaar naar een vreemde bewoonde planeet zouden worden gestuurd om daar te vertellen dat wij mensen het goede met hen voor hebben. Dit is exact welke taak Jezus had toen hij naar ons werd gestuurd. Hij koos er niet voor alleen wonderen te doen maar koos er vooral voor te communiceren via de mensen. 90% van zijn tijd besteedde hij aan de 12 Joodse mannen die hij had uitgekozen. Deze mannen probeerden Jezus zoveel mogelijk te imiteren. Op deze manier zouden wij het best zijn te bereiken (en dat is ook gelukt).
Br Hans Sikkema daagt ons uit te kijken wie wij zelf imiteren en daagt ons uit te onderzoeken in wie wij willen investeren.

15 april 2018

Wetten en vrijheid

Wetten en vrijheid
8 april 2018

Wij zijn de spreekbuis van God

Wij zijn de spreekbuis van God

Br Henk de Ruiter legt uit wat een spreekbuis eigenlijk is (komt uit de oude scheepsbouw) en geeft aan dat wij geacht worden spreekbuis te zijn. Hij geeft praktische handvatten waarmee wij dat kunnen zijn.

1 april 2018

Weest niet bang

Weest niet bang

Op deze paasmorgen gaat Br Bart van Roest natuurlijk in op het paasverhaal en de boodschap van pasen. Gelooft, zoekt en dank Hem dat Hij is opgestaan

Page 1 of 14