Overdenkingen

Br. A. Boerrigter
19 januari 2020

Bid onophoudelijk

Br Albrecht Boerrigter gaat in op bovengenoemde bijbellezing. We moeten meer dankbaarheid tonen. In het verhaal is maar 10% dankbaar (dat genezen werd). 90% niet. Hoe kan dat? en is dat in onze tijd anders?

12 mei 2019

De smalle en de brede weg

De smalle en de brede weg

Deze preek gaat over het laatste stuk van serie preken over de bergrede. Br Albrecht Boerrigter gaat in op het bekende verhaal van de brede en de smalle weg maar werpt er wel weer een nieuw licht op. De vraag is wie op de brede en wie op de smalle weg zitten. Wij denken allemaal dat we op die smalle weg zitten maar Jezus waarschuwt daar juist tegen. Velen die op de brede weg zitten, denken van zichzelf dat zij op de juiste weg zijn. Om te wegen of je op de juiste weg zit geeft Jezus de toetssteen in vers 21. Lees maar!. Het gaat dus niet om het geloof alleen maar het gaat er om dat je de wil van God doet.
(door een geluidprobleem staat de eerste minuut van de preek er niet op, onze excuses daarvoor)

3 februari 2019

Bergrede, het gaat om je innerlijke

Bergrede, het gaat om je innerlijke

Veel gezegd: het gaat niet om de buitenkant maar om de binnenkant. Zo is het ook met wat er in de bergrede staat: het is niet genoeg als “Gij alleen maar niet moordt” Dat je geen moord mag plegen is helder maar die moord is de vrucht van iets innerlijks. Dat innerlijk is waar het om gaat. Het innerlijke daarachter is “haat”; dat mag dus ook niet. Je moet je eerst “verzoenen” voordat je wat anders doet

8 oktober 2017

Muren slechten

Muren slechten

Het bekende verhaal van de Sameritaanse vrouw bij die put. Toch weet br Albrecht Boerrigter weer verrassend nieuwe elementen hier uit te halen. Hij ziet diverse muren toen en nu. Muren door verschillen in geslacht, achtergrond, geloof etc. Hoe aktueel zijn deze. En passant wordt er op gewezen dat die vrouw niet op zoek was naar Jezus maar Jezus wel naar haar/ons.

11 december 2016

Wie laat je allemaal toe?

Wie laat je allemaal toe?

Br Albrecht Boerrigter laat ons nadenken over hoe wij nu de komst van Jezus verwachten. Houden we net als Hizkia een open huis voor de verkeerde personenen laten we net als Hizkia vreemde mogendheden toe in ons hart?
Afwachting hoort een actieve en geen passieve afwachting te zijn

6 december 2015

In stille verwachting

In stille verwachting
20 september 2015

Door een technisch probleem is de preek van 20-09-2016 niet beschikbaar

19 augustus 2012

Ontmoeting met de Vader

Ontmoeting met de Vader

Jes. 61    en    Joh. 14