Overdenkingen

Br Cees van Breugel
27 oktober 2019

Een krachtig gebed

Een krachtig gebed

In het hele boek Handelingen valt op dat daar waar de geest verschijnt er eerst gebed aan vooraf is gegaan. In deze preek gaat br Cees van Breugel in op de geheimen van een krachtig gebed en roept ons allen daar toe op.

21 juli 2019

Obstakels in ons geloofsleven

Obstakels in ons geloofsleven

Op vlotte manier legt br Cees van Breugel uit hoe die ijzeren strijdwagens een laatste obstakel waren voor Juda. Jammer, zo’n laatste obstakel. Begrijpelijk ook, want zo’n ijzeren strijdwagen was echt een obstakel. een ijzeren strijdwagen stond gelijk aan een tank in deze tijd. (Egypte had er 600). Begrijpelijk dat Juda dat laatste obstakel liet zitten. Dat hij dat liet zitten, bleek later zijn ondergang te worden.
Juda vergat daarbij drie cruciale dingen. Hij vergat de geschiedenis, hij vergat de woorden van de profeet Jozua, hij vergat de beloften van God. Wij worden uitgedaagd na te denken over onze obstakels en br vab Breugel geeft ons pratische handvatten om hiermee om te gaan. Wij hebben de strijd zeker toch niet opgegeven? Of hebben wij dat, net als Juda toen, wel?
Een mooie preek, ook om nog eens opnieuw te bestuderen.

17 maart 2019

Alles is van de Heer

Alles is van de Heer

Alles wat je “hebt” zou je in de handen van de Heer moeten leggen. Dat is ongeveer de samenvatting van de preek. Op mooie wijze legt cr Cees van Breugel uit dat alles al van Jezus is. Hij gebruikt daarbij mooie voorbeelden. Matheus (als ex-tollenaar) weet natuurlijk ook goed waar hij het over heeft.