Overdenkingen

Br. H. de Ruiter
25 augustus 2019

Eén ding dat je nooit mag vergeten

Eén ding dat je nooit mag vergeten

Br Henk de Ruiter neemt ons mee in het boek Joshua. Hij legt uit dat Joshua en Jezus dezelfde naam zijn. Er zijn veel parallellen.
De Ruiter geeft mee dat het allerbelangrijkste dat je moet weten, is dat als je ooit in nood komt en niet meer weet wat je moet dan, dat je dan om Jezus roept. Hij zal dan komen. En passant wordt aan de “wetenschappers onder ons” de nodige “bewijsvoering” geleverd. Overigens ook voor de “niet-wetenschappers” een duidelijk verhaal.

14 april 2019

De betekenis van de kruisiging.

De betekenis van de kruisiging.

Laatst was Joran van Klaveren (ex PVV-er die zich bekeerde tot de islam) in het nieuws. JvK is christelijk opgevoed maar haakte af omdat hij niet kon bevatten waarom er nu eerst een kruisiging moest plaatsvinden voor vergeving mogelijk is. In deze dienst legt br Henk de Ruiter via teksten uit Lucus 24 en Genesis 3, uit wat de kruisiging betekent en waarom dat nodig is. Hij legt het op zo’n manier uit dat je het anderen ook kan uitleggen. In Genesis staat dat al voorspelt dat Satan in onze hiel (nageslacht van Eva) zal bijten. Dat is pijnlijk, erg pijnlijk maar niet fataal. Als tegenantwoord staat in dat zelfde vers dat wij op onze beurt de kop van satan verbrijzelen. Jezus is ons in al deze aspecten, welbewust en zonder tegenstribbelen voorgegaan op de weg die God voor ogen heeft. Maar Luistert zelf maar.

30 december 2018

Zegenen

Zegenen

In nood roepen veel mensen God aan. Je voelt natuurlijk aan dat het beter is om dat dan maar gelijk te doen. Laten we knielen, de zegen ontvangen en in Gods hand zijn.
Laat dit de wens en zegen zijn voor 2019

8 april 2018

Wij zijn de spreekbuis van God

Wij zijn de spreekbuis van God

Br Henk de Ruiter legt uit wat een spreekbuis eigenlijk is (komt uit de oude scheepsbouw) en geeft aan dat wij geacht worden spreekbuis te zijn. Hij geeft praktische handvatten waarmee wij dat kunnen zijn.

14 februari 2018

Uitverkorenen

Uitverkorenen

Br Henk de Ruiter neemt ons mee in met Paulus zoals beschreven in “Kolossenzen”. Uitverkoren. Net als jonge mensen bij het korps Mariniers. Op basis van wat kiest God zijn mensen uit? Als mens moet je natuurlijk ook nog “ja” zeggen. En de weg is niet gemakkelijk. Br Henk de Ruiter (en Paulus natuurlijk) geven handreikingen. Ze leggen uit dat je als uitverkorene moet opvallen. Dat doe je door het handelen, door kennis, door een diep verlangen er voor elkaar te zijn en door de liefde voor de gemeente.

31 december 2017

God antwoord en verlost

God antwoord en verlost

Henk de Ruiter spreekt op deze laatste dag van 2017 over terugblikken en vooruitkijken. Dit doet hij aan de hand van psalm 34 : 1 – 9. Deze psalm van David is een bron van wijsheid en kent een bijzondere poëtische opbouw.

23 april 2017

Egypte verlaten?

Egypte verlaten?

Br Henk de Ruiter legt uit hoe “Hebreeen” een goed historisch beeld geeft van hoe het ging in de tijd van Jezus. In dit licht kun je beter begrijpen waarom Jezus “buiten de poort” is gekruisigd voor ons. Paulus zegt dat alleen genade bevrijdt. Wij zijn geneigd te blijven hangen bij het voedsel van de wereld, Egypte dus. Naar dat helpt niets.
Henk de Ruiter roept op “Egypte” te verlaten en Jezus buiten de poort te zoeken.

30 januari 2017

Waarom zijn wij hier? (geen opname beschikbaar; wel samenvatting)

Waarom zijn wij hier? Niet om God groot te maken (kan ook in de hemel), Niet om relaties aan te gaan (zijn vergankelijk), niet om te aanbidden.
Paulus weet het antwoord en geeft dat in zijn brief aan de Corinthiers, dus ook aan ons.
We moeten “straks”rekenschap afleggen. Gaat het dan om een positief of negatief saldo? Ondanks grote daden zullen wij er nooit in slagen een positief saldo te krijgen. Jezus kan echter in één klap de doorslag geven en zorgen voor een positieve uitkomst. We hebben Jezus niet nodig als voorbeeld maar als verlosser. We hebben een taak als “nieuwe schepping”. Deze is om mensen duidelijk te maken dat ook zij verzoend moeten worden.
Daarnaast: als je van Christus bent, dan handel je ook naar Hem en zul je zelf ook verzoening aan moeten bieden.
Henk de Ruiter sluit af met de woorden van vers 20, speciaal voor degenen die nog niet 100% zeker weten of zij Jezus hebben aangenomen als verlosser. Paulus zegt hierin, met woorden die rechtstreeks van God komen, dat je je moet laten verzoenen en je verzet te staken. Laat het de wens zijn zoals we zingen met het bekende Opwekkingslied: “Voltooi in mij het werk dat Uw hand begon tot in eeuwigheid”

13 november 2016

De denker

De denker

Er werd en wordt nogal eens gedacht dat geluk maakbaar is. Geluk is er voor iedereen. Br Henk de Ruiter ontkent dat en daagt ons uit na te denken. Aan de hand van pakkende teksten legt hij uit dat God ons gemaakt heeft als redelijke wezens en dat wij dus moeten nadenken. De mens(heid) blijkt keer op keer niet staat zelf voor zijn eigen geluk te kunnen zorgen. Onze wereld is onderworpen aan (boze) geestelijke machten. De komende wereld is wel onderwprpen aan Jezus. Op dit moment is Jezus onze voorbidder. Is dat geen geluk, is dat niet mooi, is dat niet de boodschap waar wij blij van moeten zijn en waar we anderen blij mee moeten maken? Het laatste vers zegt vrij vertaald”alles wat geleerd, ontvangen, gekend en gezien is in God, doe dat en de God van vrede zal met u zijn”

10 mei 2016

Didache, over de laatste opdracht die Jezus ons gaf

Didache, over de laatste opdracht die Jezus ons gaf

Zoals gebruikelijk bij Br henk de Ruiter behandelt hij in rap tempo verschillende zaken op een indrukwekkende manier. Wij zijn in de kerk omdat wij ontboden zijn door Jezus zelf. Hij vergelijkt dat met een ontmoeting met onze koning WA op koningsdag. De laatste opdracht die Jezus gaf is aan iedereen; dus ook aan degenen die twijfelen. Je hoeft dus niet te twijfelen of Jezus je nog wel verwacht. De uitnodiging is er voor iedereen. Verder gaat hij in op het Griekse woord Didache dat iets betekent als “onderwijs aan de apostelen”

Page 1 of 4