Overdenkingen

Br. J.M. Abrahamse
15 september 2019

Handelingen 2

Handelingen 2

Dit is de derde preek in de “serie Handelingen”.

26 mei 2019

Vasthouden aan je geloof; ofwel geloven in veranderende tijden

Vasthouden aan je geloof; ofwel geloven in veranderende tijden

Maria was de destijds de eerste tegen wie Jezus sprak na zijn opstanding. Maria was in staat van ongeloof en moest daarmee omgaan in veranderende tijden. Met de discipelen gebeurde hetzelfde. Mattheus 28 staat dat enkelen nog steeds twijfelden, ondanks het feit dat ze Jezus kort daarvoor al een paar keer hebben meegemaakt. Bizar! Na de opstanding was de manier van geloven wezenlijk anders geworden. Daar moet je wel mee om kunnen gaan. Maar zijn wij niet soms net zo als die twijfelende discipelen? Twijfelen wij nooit? Juist in de kerk? Br Abrahamse pleit ervoor dat wij in de kerk meer ruimte moeten geven voor vragen en voor ongeloof.

9 september 2012

Het JA van God

Het JA van God

2 Corinthe 1 vers 18-20