Overdenkingen

Br. J.M. Abrahamse
2 februari 2020

Geachte reiziger (deel 1)

Geachte reiziger (deel 1)

Br Jan Martijn Abrahamse gaat, als 1e deel van een serie, in op het allerbekende verhaal van Abrahams roeping en reis. Bij nadere bestudering blijkt dit een onwerkelijk en absurd verhaal te zijn. God leek op een gegeven moment niet meer aanwezig en uiteindelijk werd Sarai misschien wel verkocht maar waardoor Abraham zelf rijk werd.
Mis je de absurditeit van dit verhaal dan zie je ook een stuk van Gods genade niet.
Ook mooie wijze legt br Abrahamse de link naar ons alledaagse leven…………..

1 december 2019

Wordt vervolgd…….(laatste deel)

Wordt vervolgd.......(laatste deel)

In dit laatste deel van “wordt vervolgd” gaat br Abrahamse in op het verhaal van Stefanus. Stefanus handelt letterlijk hetzelfde als Jezus, Hij vormt het kantelpunt van het evangelie. Vanaf dat moment is het evangelie zich gaan verspreiden, o.a. door Saulus/Paulus.
We hoeven, net als Stefanus, geen controle te hebben over de wereld omdat wij weten dat Jezus heerst. We worden wel opgeroepen te getuigen.

10 november 2019

Vervolg / Wordt Vervolgd

Vervolg / Wordt Vervolgd

Br J.M. Abrahamse vraagt zich af of vervolging misschien wel een spiegel biedt om te zien wat we missen.
Met deze vraag start hij de overdenking over dit gedeelte van Handelingen. Beluistert a.u.b. deze preek voor het antwoord op deze vraag.

3 november 2019

Wordt vervolgd (het verhaal bij Ananias)

Wordt vervolgd (het verhaal bij Ananias)

Br Abrahamse neemt ons mee in zijn gedachten over het verhaal van Ananias die zijn akker verkocht maar niet de hele opbrengst aan de apostelen gaf.
Het gaat hier om een schone schijn van mooie daden. Herkenbaar.

13 oktober 2019

Wordt vervolgd

Wordt vervolgd

Dit is een vervolg op “wordt vervolgd”.

6 oktober 2019

Wordt vervolgd

Wordt vervolgd

Dit is een vervolg op “wordt vervolgd”. Br Abrahamse laat vanuit Handelingen zien dat het niet alleen gaat om “zieltjes winnen” maar dat het ook gaatoom barmhartigheid en “omzien naar elkaar”, herstel van wat gebroken is, omzien naar het klimaat en de schepping.

15 september 2019

Handelingen 2

Handelingen 2

Dit is de derde preek in de “serie Handelingen”.

26 mei 2019

Vasthouden aan je geloof; ofwel geloven in veranderende tijden

Vasthouden aan je geloof; ofwel geloven in veranderende tijden

Maria was de destijds de eerste tegen wie Jezus sprak na zijn opstanding. Maria was in staat van ongeloof en moest daarmee omgaan in veranderende tijden. Met de discipelen gebeurde hetzelfde. Mattheus 28 staat dat enkelen nog steeds twijfelden, ondanks het feit dat ze Jezus kort daarvoor al een paar keer hebben meegemaakt. Bizar! Na de opstanding was de manier van geloven wezenlijk anders geworden. Daar moet je wel mee om kunnen gaan. Maar zijn wij niet soms net zo als die twijfelende discipelen? Twijfelen wij nooit? Juist in de kerk? Br Abrahamse pleit ervoor dat wij in de kerk meer ruimte moeten geven voor vragen en voor ongeloof.

9 september 2012

Het JA van God

Het JA van God

2 Corinthe 1 vers 18-20