Overdenkingen

Hans Sikkema
5 mei 2019

Het grote verhaal van God

Het grote verhaal van God

Wij zijn een beelddrager van God, bedoeld om God te weerspiegelen. Adam en Eva werden uit de tuin waar God regeerde gezet en verbannen naar elders waar God niet regeerde. Via Abraham/Israel worden alle volken op aarde gezegend. Jezus stierf niet aan het kruis als straf van God maar om de zonde te veroordelen zodat het kwaad geen koning meer kan zijn over ons leven. Het virus van het kwaad is hiermee definitief overwonnen. De dood van Jezus is de plek waar de dood definitief is overwonnen waardoor God weer zichtbaar kan zijn.

14 oktober 2018

David

David

Br Hans Sikkema schetst in een vlot betoog een helder beeld van David en geeft daarbij aan wat dat voor ons betekent. David was natuurlijk met al zijn misstappen verre van ideaal. Maar in alles wat hij doet, betrekt hij God wel. David was een mens naar God’s hart.
Br Hans Sikkema legt uit dat God ons, net als David, roept op de plek waar we nu en hier zijn.

22 april 2018

Visualiseren en imiteren

Visualiseren en imiteren

Br Hans Sikkema daagt ons uit te visualiseren hoe wij het aan zouden pakken als wij voor 3 jaar naar een vreemde bewoonde planeet zouden worden gestuurd om daar te vertellen dat wij mensen het goede met hen voor hebben. Dit is exact welke taak Jezus had toen hij naar ons werd gestuurd. Hij koos er niet voor alleen wonderen te doen maar koos er vooral voor te communiceren via de mensen. 90% van zijn tijd besteedde hij aan de 12 Joodse mannen die hij had uitgekozen. Deze mannen probeerden Jezus zoveel mogelijk te imiteren. Op deze manier zouden wij het best zijn te bereiken (en dat is ook gelukt).
Br Hans Sikkema daagt ons uit te kijken wie wij zelf imiteren en daagt ons uit te onderzoeken in wie wij willen investeren.