Overdenkingen

23 februari 2020
23 februari 2020

Geduld

Geduld

Dit bijbelgedeelte gaat over de aankondiging van Sarah’s kind. Abraham en Sarah moesten lang wachten. Ze waren al 25 jaar op reis. Zonder land, zonder kind, ondanks beloften. Som moet je gewoon veel geduld hebben. Sara en Abraham worden letterlijk uit de tent gelokt om echt te gaan geloven wat hen beloofd is.
Komende woensdag is het aswoensdag, het begin van de 40 dagen tijd. Een tijd van bezinning. We worden een goede 40 dagen tijd gewenst