Overdenkingen

25 februari 2018
25 februari 2018

Echt? of ‘fake news’

Echt?  of 'fake news'

Is het lijden van Jezus echt gebeurd?  Houdt Hij echt van ons  …of is het allemaal maar zgn. ‘fake news’. Broeder Passchier legt, middels I thes. 1 : 6 – 10 en 2 : 1 – 3 uit, dat het lijden van Jezus aan het kruis waar is en dat Zijn liefde voor ons echter […]