Overdenkingen

27 mei 2018
27 mei 2018

Bezit

Bezit

Alles is van God en daarom delen wij alles. De tekst in “Jacobus” is gemakkelijk te misbruiken om mensen een schuldgevoel aan te praten maar er is ook goed nieuws.
Bezit is niet erg; hebzucht wel. Geldzucht is volgens Timotheus zelfs de wortel van alle kwaad. Br Bart van Roest legt dit op een goede manier uit.