Overdenkingen

9 februari 2020
9 februari 2020

Mensen van de weg; een studiereis

Mensen van de weg; een studiereis

Br Piet Passchier neemt voert ons op levendige manier mee op de studiereis die beschreven staat in Exodus. Mozes was feitelijk de eerste : “rijdende rechter”. De eerste die avant-la-lettre gewaarschuwd werd voor een burn-out. Het eerste piramidemodel van organisatiestructuren opdat je geen burn-out krijgt en je tijd kunt besteden aan dat wat er toe doet.
Door een goede organisatie komt ruimte voor het “hogere” werk.