wat wij doen

Jezus volgen, elkaar dienen en het evangelie delen.

Samen vormen jong en oud de gemeente; verbonden met elkaar in Jezus Christus.

Zondagse samenkomst

Wij komen elke zondag samen voor de eredienst. Dit zijn samenkomsten van ongeveer vijf kwartier, waarin we samen God eren door middel van zang en muziek, we naar een Bijbelse boodschap luisteren en met elkaar bidden. Regelmatig is er ook een getuigenis, een persoonlijk verhaal door één van de gemeenteleden. Na de dienst is er gelegeheid tot koffiedrinken en ontmoeting. Ook is er de mogelijkheid tot gebed met mensen van het gebedsteam.
Op de eerste zondag van de maand vieren we de Maaltijd van de Heer en met enige regelmaat is er een gezinsdienst/familiedienst.

Volgende samenkomsten:

3 december 2023 Harm Jut | 1e advent en avondmaal
10 december 2023 Harm Jut | 2e Advent
17 december 2023 Harm Jut | 3e Advent
We komen om 10.00 uur samen in de CHE, Oude Kerkweg 100 in Ede.

Kinder- en jeugdwerk

Kinderen hebben op zondag veelal hun eigen programma.
Kinderen tot 4 jaar kunnen naar de creche.
Kinderen van de basisschool gaan - na een poosje in de dienst te zijn geweest - in verschillende leeftijdsgroepen uiteen. Doorgaans luisteren zij naar een Bijbelvertelling, bidden en zingen samen, hebben een kringgesprek en verwerken het Bijbelverhaal door middel van knutselen, een spel of op een andere manier. Aan het eind van de dienst komen zij terug in de dienst om samen met hun ouders de zegen te ontvangen.

Onze jeugd, jongeren en jong volwassen hebben hun eigen bijeenkomsten en ontmoetingen op zondagavond of door de week.

Kringen

De huiskringen zijn een essentieel onderdeel van de gemeente. Tweewekelijks komen we in kringen bij elkaar om elkaar te ontmoeten, lief en leed te delen, te bidden en de Bijbel te lezen om vervolgens te proberen het geleerde toe te passen.
De studies op deze avonden sluiten aan bij de boodschap op zondag.
Naast deze kringen zijn er kringen met een speciaal thema of een speciale doelgroep. Bijvoorbeeld de Alpha kring en de Beth Moore kring.

Pastoraat

We geloven dat de gemeente een plek is waar mensen tot (een stuk) herstel kunnen komen.

De realiteit van het leven is soms hard en weerbarstig en kan leiden tot vragen over geloof, leven en dood. Daarnaast kan er strijd, pijn of verdriet zijn in iemands leven. Vanuit het pastorale team zijn er mensen bereid naar je te luisteren en met of voor je te bidden. Ze willen zo een stukje met je optrekken in je zoektocht naar heling, troost, vergeving, of wat iemand ook nodig heeft.
Zonodig kan er doorverwezen worden naar professionele hulpverlening.

Missionair

We zijn als gemeente van Jezus Christus geroepen om het Woord van God uit te dragen. Wij gunnen ieder mens de verlossing en willen er aan meewerken om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen, dichtbij en ver weg.
Daartoe organiseren wij bijvoorbeeld de Alpha cursus en steunen wij enkele missionaire werkers uit onze gemeente.